TİCARİ EŞLEŞTİRME DERNEĞİ

Eşleştirme Nedir?

Ticari Eşleştirme; aynı veya farklı sektörlerde faaliyet gösteren ticari kuruluşların geliştirdikleri ve ürettikleri fikir, hizmet ve ürünleri ekseninde fırsatlarının ve ihtiyaçlarının incelendikten sonra donanımlı bir kuruluşun yardımı kurum ve kuruluşların birbirlerine tam olarak ihtiyaç duyabileceği iş konuları önceden saptanmasıdır. Ticari eşleştirme ile amaç teknoloji ve bilgi transferi imkanı sağlamaktır.

 

Neden Eşleştirme?

Günümüzde üretici kuruluşların yaşadığı en önemli sorunlardan biri geliştirdikleri ve ürettikleri fikir, hizmet ve ürünlerini; gelişen ekonomilere paralel olarak büyüyen pazarlara, farklı dinamikleri olan sektörlere tanıtamamaları veya fayda sağlayabileceği diğer iş ve meslek gruplarının farkında olamamalarıdır.

Doğru inceleme ve analizler ile yapılan bir eşleştirme iş geliştirme ve pazarlama anlamında kendini geliştirmekte olan kuruluşlara zamanı en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanıyarak yepyeni iş fırsatları ve hacimlerini geliştirebilecekleri, fikir sınırlarını büyütebilecekleri imkanlar sağlamaktadır.

 

Derneğimiz

B2B Derneği; Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen uluslararası firmalar ile bu yatırımları birer iş fırsatı gören yerel firmaları bir araya getirerek firmalar arasında teknoloji ve/veya bilgi transferine imkan sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Türkiye’de faaliyet gösteren ticari kuruluşların yurtdışında da iş ortaklıkları kurabilmeleri ve ticari hacimlerini geliştirebilmeleri için projeler geliştirmek derneğin diğer bir amacıdır.

Dernek; eşleştirme projeleri ile sadece işletmelere değil, aynı zamanda üyelerinin ihracatını arttırmak için projeler geliştiren ve faaliyetler düzenleyen ticaret ve sanayi odalarına, ihracatçı birliklerine, organize sanayi bölgelerine ve üretici derneklere de kendi ihtiyaçlarına uygun iş fırsatları oluşturup ülkemizin kalkınmasına da fayda sağlamaktadır.

Dernek; yaptığı tüm faaliyetlerde tüm Dünya’daki üniversiteler, özel sektör, kamu kurumları ve diğer ilgili STK’lar ile yakın işbirliğinde bulunmaktadır. Dernek; kendi hedefleri doğrultusunda tüm Dünya’da çalışan diğer eşleştirme kuruluşları ile işbirlikleri ve karşılıklı tanıtım ortaklıkları planlamaktadır.